End
Let's Stop Pretending (BL)
profile cover Hello Erich
Meet Ross and Herald. Nagkunwaring magkarelasyon ngunit kaya ba nilang panindigan ang pagpapanggap? O baka kapwa sila mahilog sa isa't isa. 🥰
Joy View 1.6M Tap
# Romance | GL/BL
#bl #lgbt #romance #typekilig
# 35 chapters
Read in app