End
The Discretion Of Fate
profile cover Gelong Writes
"Kung puwede lang magkunwaring hindi ako nasasaktan, matagal na kitang kinalimutan. Kaso kahit magkunwari ako, ganoon pa rin ang nararamdaman ko."
Joy View 129.1K Tap Joy Candy 21 Candy
# Romance | Drama