End
First Love (Taekook&BTS BL Fanfic.)
profile cover Blackheart
Kaibigan nga lang ba? O higit na sa kaibigan ang kanilang nararamdaman?
Joy View 15.7K Tap
# GL/BL