🥇 ⭐ZOMBIE UNIVERSITY⭐
profile cover KOFFEEE
Year 2027 isang virus ang lumitaw sa mundo. Ginagawa nitong halimaw (Zombie) ang isang taong ma-infect nito.
Joy View 8.4M Tap
# Fantasy | Horror/Mystery