End
I'M WITH THE SECTION ARES | Book 1
profile cover FaNLLAWSMAC
Sa pag-pasok ni Zennie sa SECTION ARES, marami ang nag-paalala sa kanya na sana ay huwag siya matulad sa mga ibang estudyante rito. 📍Book 1
Joy View 1.6M Tap
# Romance | Young Adult