End
Take a Chance on Me
profile cover HannahRedspring
"Dapat ba akong malungkot dahil iniwan niya ako, o ikinalulungkot ko na binago ko ang sarili ko para lang magustuhan niya ako?" - Marshal
Joy View 53.3K Tap
# Young Adult | Drama