End
Tatlong Araw
profile cover Psynoid_Al
Tatlong araw lang sila nagkakilala. Sapat na ba ito para mahulog sila sa isa't isa?
Joy View 160K Tap
# Romance