Love Bytes (BL)
profile cover mochiparadox
Love at first kiss, at first sight, at first inis. Mga eksenang tamang pa-cute at pa-kilig na hinaluan ng konting kulit. One byte at a time.♥
Joy View 67.3K Tap
# GL/BL | Romance