Taming the Sunshine ☀️
profile cover Binibining Sera🌺
Tadhana. Bahala na ang Tadhana kung may darating man para sa kanya. Iyon ang prinsipyo ni Gabriel, isang woman-hater.
Joy View 16.3M Tap Joy Coin 7K Coins Joy Candy 6.4K Candy
# Romance | Young Adult